Upoznaj Istinu kroz seminare / srpski i engleski

Obilan Život - Lekcije o Zdravlju  (S-1)


     


     

     

     


       

                         

__________________________________________________________


     ASI -

     OBILAN ŽIVOT - Predavanja za manje civilizovane oblasti

__________________________________________________________

     ASI -

     OBILAN ŽIVOT - Predavanja za civilizovanije oblasti

__________________________________________________________       UPOZORENJE

       Odgovornost za posledice primene u životnu praksu donjih ili drugih zdravstvenih uputstava na ovom Internet Projektu leži

       samo na čitaocu. Stoga on treba da se posavetuje sa svojim lekarem ili zdravstvenim radnikom pre promene svog načina života,

       posebno ako je ozbiljno bolestan.


„Zdravlje nije sve, ali bez njega sve je ništa." Dr. Hans Diehl

BOLJE JE SPREČITI NEGO LEČITI!